O projekcie

Interaktywny Przewodnik to nowoczesne narzędzie wsparcia działań w zakresie profilaktyki przeciwdziałania zaburzeniom i problemom zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadzonym w środowisku szkolnym. Przewodnik dedykowany jest dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i psychologom wspierającym placówki oświatowe.

Każdy z 8 rozdziałów prezentuje jeden z obszarów wpływających na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, w tym przedstawia jego szczegółową analizę badawczą oraz rozwiązania diagnostyczne i wdrożeniowe. W każdym obszarze zostały opisane czynniki ryzyka i czynniki ochronne, a także rozwiązania dla edukacji zdalnej i stacjonarnej, dobre praktyki i bibliografia, która może być dodatkowym źródłem wiedzy.

Prezentowany Państwu Przewodnik ma za zadanie ułatwić pracę nad przygotowaniem programów wychowawczo-profilaktycznych.

O autorach

Aleksandra Wzorek

Doświadczona superwizorka edukacyjna i autorka licznych publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki wśród dzieci i młodzieży. Współzałożycielka Instytutu Edukacji Pozytywnej. Współpomysłodawca projektów edukacyjnych nastawionych na rozwijanie poczucia własnej wartości wśród dzieci i młodzieży. Autorka angażujących materiałów dydaktycznych.

Małgorzata Nowicka

Ekspertka profilaktyki zdrowia psychicznego, doradca edukacyjny i biznesowy. Prezes Instytutu Edukacji Pozytywnej. Od 5 lat zaangażowana w tworzenie i wdrażanie innowacyjnego programu superwizji dla szkół i placówek oświaty. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Obecnie jest także mentorem w zakresie liderstwa dla studentów w programach uczelni w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii.

Recenzje

Wysoko oceniam wartość praktyczną publikacji. Są w niej zamieszczone narzędzia diagnostyczne i narzędzia do bezpośredniego wykorzystania w profilaktyce szkolnej, wskazówki do konstruowania własnych kwestionariuszy przez nauczycieli, przykłady ćwiczeń, tematy rozmów z uczniami, karty pracy, odniesienia do innych źródeł i materiałów pomocniczych. Ma to sens, ponieważ najskuteczniejsze są działania dostosowane do lokalnych problemów i potrzeb. Koncepcja przedstawiona w publikacji spełnia kryteria dobrego programu edukacyjnego: posiada wyraźnie określone i uzasadnione cele, założenia/podstawy teoretyczne oraz metody. Stanowi dobre wsparcie dla osób, realizujących zadania z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego oraz upowszechniania tej wiedzy w środowiskach szkolnych.

prof. Teresa Giza

Ten przewodnik po prostu wyznacza trendy działań, które muszą zostać podjęte dla dobra nauczycieli, uczniów i ich rodziców – dla zdrowia psychicznego i dobrostanu wszystkich, którzy chodzą do szkoły. Kalibrowanie parametrów zdrowia psychicznego w szkole musi stać się priorytetem nr 1! Przewodnik “Szkoła Myślenia Pozytywnego” to kopalnia wiedzy przedstawiona w przyjazny sposób, kompleksowo i użytecznie. Dodatkowym walorem jest minimalistyczna szata graficzna, która ułatwia czytanie. Troska o zdrowie psychiczne staje się szczególnie ważna w obecnym czasie, a wyraża się poprzez budowanie odpowiednich doświadczeń na wielu płaszczyznach, które są tu przedstawione krok po kroku.

Małgorzata Taraszkiewicz,
psycholog edukacyjny.

Opracowanie spełnia zarówno standardy praktyczno-wdrożeniowe, jak i teoretyczno-modelowe – jest wygodne w użytkowaniu i ma wyraźny walor ergonomiczny. Umiejętnie zrównoważono w przewodniku treści szkoleniowe, poradnikowe, a także badawcze i naukowe – nie zapomniano przy tym o zagadnieniach instytucjonalnych i prawnych. Całość jest w sposób przejrzysty skonstruowana i logicznie usystematyzowana. Ułatwia to korzystanie z materiału i czyni go wiarygodnym, przydatnym, a zarazem wygodnym źródłem informacji, analiz oraz interpretacji, a także zaleceń diagnostycznych i wdrożeniowych.

prof. Jacek Sroka
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie