Rozdział 10

Aspekty prawne tworzenia przyjaznego środowiska szkoły i placówki w kontekście czynników ochronnych i czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży

Redaktor prowadzący:
dr Joanna Podgórska-Rykała, dr Marcin Kępa

 • Moduł 1.

  Wprowadzenie

 • Moduł 2.

  Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży w świetle badań naukowych i statystyk w kontekście prawnym

 • Moduł 3.

  Prawne aspekty roli szkoły we wspieraniu dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży

 • Moduł 4.

  Rola szkół i placówek w procesie wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży