Akademia Szkolnych Liderów Przyszłości

https://instytutep.pl/akademia-przyszlosci.html

W ramach Akademii uczniowie i uczennice z całej Polski pracują w 3-osobowych szkolnych zespołach nad projektem społecznym, który planują docelowo zrealizować w swoim otoczeniu. Uczestniczą w zajęciach grupowych w formie warsztatowej oraz w mini-wykładach. Dodatkowo mają możliwość udziału w wyjątkowych spotkaniach z liderami społecznymi, którzy opowiadają im o swoich doświadczeniach i przepisach na sukces.

Na zakończenie projektu odbywa się Gala projektu, w czasie której najlepsze zespoły projektowe przedstawiają w krótkich formach swoje zwycięskie projekty, opowiadają o swoich doświadczeniach w ramach Akademii i podzielą się własnymi receptami na sukces społeczny

Akademia Liderów jest wyjątkową okazją do budowania sieci współpracy nie tylko między szkolnymi koordynatorami programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach, ale przede wszystkim między uczennicami i uczniami z różnych zakątków Polski. W ten sposób pojawia się możliwość aktywnej wymiany doświadczeń i kształtowania pozytywnych postaw wobec szkoły, obowiązków szkolnych oraz aspiracji edukacyjnych.

W programie uczniowie i uczennice rozwijają się w 5 obszarach:

  • obszar komunikacji: Jak dogadać się ze sobą? Co zrobić żeby inni Cię słuchali? Jak zbudować swój wizerunek i wizerunek Twojego projektu? Jak wygrać z tremą i stresem? Co możesz zrobić w 15 minut na scenie?
  • obszar współpracy: Jak odnaleźć się w grupie? Dlaczego czasami zadania lepiej wykonać samodzielnie, a czasami z innymi? Jak zbudować fajny zespół? Co może zagwarantować sukces pracy Waszego zespołu? Jak wyznaczać sobie cele działania i dzielić obowiązki? Jak osiągnąć sukces przy projektach grupowych? Jak rozwiązać konflikt w grupie
  • obszar kreatywności: Jakie są rodzaje kreatywności? Dlaczego każdy człowiek może być kreatywny? Jak pobudzić swoją kreatywność? Jak zmienić kreatywne pomysły na realne działania? Co wspomaga kreatywność? Jak kreatywność może zmienić nasze otoczenie?
  • obszar innowacyjności: Co tak naprawdę oznacza innowacyjność? Jak sprawdzać czy nasze innowacyjne pomysły mają sens? Jak korzystać ze starych pomysłów w nowy sposób? Czym są badania użyteczności społecznej?
  • obszar przywództwa: Czy Ty możesz zostać przywódczą? Jak zostać liderem przyszłości? Jak zacząć od dziś i wdrażać działania? Dlaczego lider potrzebuje zespołu? Czy warto być liderem?

Nabór prowadzony jest co roku i rozpoczyna się w połowie września.

Kompas talentów

https://prawdziwyskarb.pl/test/kompas-talentow/

Kompas Talentów to narzędzie pozwalające na diagnozę mocnych stron w sferze relacji z innymi osobami. Kompas mierzy funkcjonowanie w relacjach z innymi ludźmi w dwóch obszarach życia: 1) W sferze pracy w naszym zespole, czyli w pracy, szkole, w relacjach jednak bardziej formalnych; 2) W sferze relacji z najbliższymi, czyli w domu, wśród przyjaciół, w wspólnotach i grupach nieformalnych.