Program certyfikacji Szkoła Myślenia Pozytywnego

https://myslepozytywnie.pl/certyfikacja

To właśnie w szkole dzieci i młodzież, ale także nauczyciele, spędzają większość czasu w ciągu dnia. Jeśli właśnie tam zaczniemy naukę pozytywnego myślenia, wesprzemy nie tylko ich zdrowie psychiczne, ale także pomożemy im w osiąganiu coraz lepszych wyników edukacyjnych.

Szkoła zgłaszająca się do programu certyfikacyjnego, która wykona zadania kwalifikacyjne, otrzymuje certyfikat „Szkoła Myślenia Pozytywnego – Pierwsze kroki” oraz bierze udział w całorocznym programie certyfikacyjnym w 2021 r., w ramach którego co miesiąc otrzymuje zadania-wyzwania do realizacji w swojej placówce. Wykonanie wszystkich zadań pozwala na otrzymanie certyfikatu w 2021 r. „Szkoła Myślenia Pozytywnego – Szkoła Certyfikowana”.

Program certyfikacji szkół jako „Szkół Pozytywnego Myślenia” oferuje:

  • pakiety szkoleniowe online dla nauczycieli,
  • scenariusze zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów i uczennic (w każdym wieku),
  • e-konsultacje i wsparcie dla szkoły przez ekspertów Instytutu Edukacji Pozytywnej na specjalnej platformie wdrożeniowej,
  • pakiety pomocy edukacyjnych dla pierwszych 50 zgłoszonych szkół,
  • certyfikat „Szkoła Pozytywnego Myślenia”.

Nabór prowadzony jest co roku i rozpoczyna się w połowie września.