Moduł 4

Środowisko fizyczne a czynniki ryzyka dla zdrowia psychicznego

Wymiar przestrzeni Parametr przestrzeni Czynnik ryzyka
Naturalność Światło Brak dostępu do światła dziennego
Świetlówki lub inne oświetlenie zbyt zimne lub zbyt ciepłe
Dźwięk Wysoki poziom hałasu na przerwach
Wysoki poziom hałasu w czasie lekcji
Nieprawidłowo wyciszona lub niewyciszona klasa (wysokie echo)
Bliskość do zewnętrznych źródeł hałasu (ruchliwa droga, budowa itp.)
Temperatura Wysokie nasłonecznie klasy
Wilgotne i gorące przestrzenie klasowe
Brak ogrzewania / niska temperatura zimą w klasie
Jakość powietrza Brak dostępu do świeżego powietrza
Wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza
Związek z naturą Brak możliwości spędzania czasu na terenach zielonych szkoły (lekcje, przerwy)
Brak terenów zielonych dostępnych dla uczniów
Indywidualizacja Poczucie własności Poczucie obcości przestrzeni klasy
Brak możliwości personalizowania przestrzeni szkoły w zgodzie ze swoimi potrzebami i estetyką
Jednolite, anonimowe szafki, miejsca w szatni
Niewygodne meble i wyposażenie dydaktyczne, niedopasowane do wieku i potrzeb
Elementy dekoracyjne nieadekwatne do współczesnych dzieci i młodzieży
Elastyczność i niezależność Tłok w przestrzeni szkolnej, w czasie przerw na korytarzach
Brak przestrzeni pozwalającej na wyciszenie się
Brak miejsca do rozmów, spotkań i budowania relacji rówieśniczych na korytarzach i w innych przestrzeniach poza klasami
Zrozumiałość Brak oznaczenia przestrzeni, oznaczenie powodujące dezorientację
Przestrzenie, w których uczniowie czują się zagrożeni
Korytarze utrudniające komunikację między klasami
Oznaczenia niedostosowane w swojej formie do wieku uczniów
Usytuowanie przestrzeni administracyjnych (sekretariat, pokój nauczycielski, pokój dyrektora) w sposób utrudniający komunikację i zniechęcający do wejścia
Stymulacja Kolory Krzykliwe kolory ścian
Brak spójności estetyki kolorystycznej przestrzeni
Faktury Brak kontaktu z różnymi materiałami (np. w klasie, na terenach zielonych)

Jakie są inne czynniki, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w kontekście środowiska fizycznego szkoły? Warto pomyśleć o wszelkich tych elementach przestrzeni, które przekładają się na budowanie relacji i komunikację.

  • Na ile placówka jest otwarta przestrzennie na komunikację ze społecznością lokalną? Czy pewne elementy struktury fizycznej nie wpływają na zerwanie tej relacji?
  • W jakich miejscach występują przestrzenie, które są nieodpowiednie dla uczniów o różnym poziomie potrzeb edukacyjnych? Czy nie prowadzą tym samym do budowania poczucia wykluczenia wśród uczniów i uczennic?
  • Czy przestrzeń nie komunikuje naszym uczniom braku zaufania, poczucia zamknięcia, niemocy, np. poprzez kraty w oknach i drzwiach?
  • Na ile dostępne przestrzenie zapewniają poczucie bezpieczeństwa i prywatności uczniom?

Pytania sprawdzające

Pewne elementy środowiska fizycznego szkoły mogą wpływać na zerwanie relacji z otoczeniem społecznym placówki.