Rozdział 6

Wzmacnianie postaw nauczycieli, wychowawców klas w ich gotowości i aktywności w rozwiązywaniu sytuacji problemowych

Redaktor prowadzący:
Aleksandra Wzorek

 • Moduł 1.

  Wprowadzenie

 • Moduł 2.

  Badania naukowe wspierające postawy nauczycieli w ich gotowości i aktywności do rozwiązywania sytuacji problemowych

 • Moduł 3.

  Postawy nauczycieli i wychowawców klas chroniące zdrowie psychiczne uczniów i uczennic

 • Moduł 4.

  Postawy nauczycieli a czynniki ryzyka dla zdrowia psychicznego

 • Moduł 5.

  Jak zdiagnozować postawy nauczycieli i wychowawców

 • Moduł 6.

  Wzmacnianie postaw nauczycieli, wychowawców klas w ich gotowości i aktywności w rozwiązywaniu sytuacji problemowych

 • Moduł 7.

  Rozwiązania wzmacniające w trakcie edukacji zdalnej

 • Moduł 8.

  Narzędzia

 • Moduł 9.

  Dobre praktyki

 • Moduł 10.

  Sieciowanie