Rozdział 7

Kształtowanie więzi rodziców i dzieci ze szkołą, indywidualne czynniki chroniące

Redaktor prowadzący:
Aleksandra Wzorek

 • Moduł 1.

  Wprowadzenie

 • Moduł 2.

  Badania

 • Moduł 3.

  Indywidualne czynniki chroniące oraz czynniki wynikające z relacji szkoła-rodzina oraz czynniki ryzyka

 • Moduł 4.

  Jak diagnozować relację szkoła – rodzice oraz indywidualne czynniki chroniące

 • Moduł 5.

  Rozwiązania wzmacniające w trakcie edukacji stacjonarne

 • Moduł 6.

  Dobre praktyki

 • Moduł 7.

  Sieciowanie