Rozdział 4

Kształtowanie postaw uczniów wobec szkoły i nauczycieli, obowiązków szkolnych, aspiracji edukacyjnych

Redaktor prowadzący:
Aleksandra Wzorek

 • Moduł 1.

  Wprowadzenie

 • Moduł 2.

  Badania w obszarze kształtowania postaw uczniów wobec szkoły i aspiracji edukacyjnych

 • Moduł 3.

  Szczegółowy opis czynników chroniących w kontekście kształtowania postaw uczniów i ich aspiracji edukacyjnych

 • Moduł 4.

  Szczegółowy opis czynników ryzyka występujących w ramach obszaru

 • Moduł 5.

  Diagnozowanie postaw uczniów i uczennic na potrzeby programu wychowawczo-profilaktycznego

 • Moduł 6.

  Rozwiązania motywacyjne w trakcie edukacji stacjonarnej

 • Moduł 7.

  Rozwiązania motywacyjne w trakcie edukacji zdalnej

 • Moduł 8.

  Narzędzia

 • Moduł 9.

  Dobre praktyki

 • Moduł 10.

  Sieciowanie