Rozdział 5

Budowanie jakości relacji społecznych

Redaktor prowadzący:
….

 • Moduł 1.

  Wprowadzenie

 • Moduł 2.

  Badania naukowe na temat obszaru

 • Moduł 3.

  Szczegółowy opis czynników chroniących w obszarze relacji społecznych

 • Moduł 4.

  Szczegółowy opis czynników ryzyka w obszarze relacji społecznych

 • Moduł 5.

  Diagnozowanie relacji społecznych na potrzeby programu wychowawczo-profilaktycznego: rozwiązania formalne, teoretyczne i praktyczne

 • Moduł 6.

  Rozwiązania wzmacniające relacje społeczne w trakcie edukacji stacjonarnej

 • Moduł 7.

  Rozwiązania wzmacniające w trakcie edukacji zdalnej

 • Moduł 8.

  Dobre praktyki

 • Moduł 9.

  Sieciowanie