Dobra praktyka 1

Placówka: Szkoła Podstawowa w Szczebrzeszynie

Opowiada Ewa Zbiegień, nauczycielka i koordynatorka programów wspierania zdrowia psychicznego w szkole: „Dbanie o zdrowie psychiczne naszych uczniów i uczennic nie zaczęło się od działań bezpośrednio skierowanych na nich. Na początku – wszyscy nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w wielogodzinnych warsztatach, szkoleniach, superwizjach, kursach on-line i konferencjach przygotowanych i poprowadzonych przez Małgorzatę Nowicką i Aleksandrę Wzorek z Instytutu Edukacji Pozytywnej oraz specjalistów z zakresu szkolnictwa i medycyny. Planując kolejne działania zaczęłyśmy włączać wychowawców do wspólnego prowadzenia spotkań z uczniami.

Równocześnie dostrzegłyśmy potrzebę zmian w przestrzeni szkolnej. Dlatego powstała sala, w której prowadzone były nasze zajęcia wychowawczo-profilaktyczne – bez ławek, tablicy i plansz dydaktycznych na ścianach. Została za to wyposażona w pufy, kanapy, dywan i szafki przeznaczone na pomoce i materiały, które otrzymywaliśmy od Instytutu.

Pozytywny odbiór ze strony uczniów i całego środowiska szkolnego zainspirował nas do kolejnych aktywności w tym zakresie. Zaadoptowaliśmy dziedziniec szkolny na strefę komfortu, wykorzystywaną również podczas przerw śródlekcyjnych, a nawet niektórych lekcji oraz spotkań z rodzicami.

Szkoła Pozytywnego Myślenia nauczyła nas, że każda przestrzeń, wpływa na relacje z osobami i wydarzenia, które stają się okazją do propagowania dbałości o zdrowie psychiczne naszych uczniów i uczennic.

Dobra praktyka 2

Placówka: Szkoła Podstawowa w Świątkach

W tej szkole również dostrzeżono znaczenie przestrzeni szkolnej w przełożeniu na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę obciążenia związane z nauką i stresem wśród uczniów i uczennic powstała ogólnodostępna strefa relaksu, z której uczniowie i uczennice mogą korzystać w czasie przerw.

Aby pokazywać i doceniać mocne strony uczniów i uczennic, tym samym budując ich poczucie własnej wartości w placówce powstała Szkolna Galeria Sukcesu, której pomysł zrodził się w czasie nauki zdalnej przy realizacji zadania certyfikacyjnego w programie Szkoła Myślenia Pozytywnego.

Dobra praktyka 3

Placówka: Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej

Dużym problemem w wielu placówkach jest hałas, który negatywnie przekłada się na samopoczucie i dobrostan naszych dzieciaków. Często zastanawiamy się wspólnie, jak tworzyć “kąciki ciszy”. W ramach programu wspierania zdrowia psychicznego kąciki takie powstały w Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej. Jak koordynatorka “W szkole powstały już dwa Kąciki ciszy, gdzie dzieci mogą spędzać przerwy (i spędzają!). Kąciki są tak obłożone, że rozważamy utworzenie kolejnego”.

Dobra praktyka 4

Placówka: Szkoła Podstawowa przy ul. Cyklamenów w Warszawskim Wawrze

Budynek został podzielony na trzy funkcyjne części: przedszkole, szkołę podstawową oraz halę gimnastyczną o powierzchni 650 m2 z osobnym wejściem z zewnątrz, które umożliwi korzystanie z niej wszystkim mieszkańcom po godzinach pracy szkoły. Szkoła posiada widne, przestronne sale, nowoczesne wyposażenie multimedialne i dydaktyczne.

„300 zamontowanych stojaków rowerowych umożliwią dojazd do szkoły rowerami.” – mówi Leszek Baraniewski, zastępca burmistrza dzielnicy Wawer

Budynek dostosowany jest do użytku osób niepełnosprawnych, posiada też dwa patia, które będą służyć celom edukacyjnym. Teren wokół budynku został ogrodzony, objęty monitoringiem oraz kontrolą dostępu wejścia na teren szkoły.

„W szkole na wzór innych naszych placówek będą znajdowały się strefy odpoczynku i relaksu dla uczniów. W tym roku cztery wawerskie szkoły zostały nagrodzone i wyróżnione w konkursie na „Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenia uczenia się”. To dowód na to, że nasze działania w tym kierunku są słuszne i potrzebne.” – dodaje Norbert Szczepański