Dobra praktyka 1.

Placówka: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

Wdrożone rozwiązanie: praca nad znaczeniem wartości w życiu

Wartości obejmują i normują wszystkie wymiary życia. Dotyczą sfery fizycznej, psychicznej, duchowej i społecznej. Stanowią one kryteria takiej postawy i takich decyzji w odniesieniu do wszystkich tych sfer, które umożliwiają człowiekowi integralny rozwój oraz realizację jego aspiracji życiowych. Wartości wyznaczają nasze postawy wobec ludzi i rzeczy. Rzutują tym samym na stany emocjonalne oraz wpływają na samoocenę.

Dzięki realizacji projektu dzieci w klasach młodszych dowiedziały się, jak ważne są podstawowe wartości takie jak: rodzina, zdrowie, bezpieczeństwo, przyjaźń, uczciwość, prawda, piękno itp. Wybrano wartości, które dla społeczności szkolnej są najważniejsze oraz te, które przekładają się na budowanie pozytywnych relacji społecznych.

Jednocześnie, angażowanie się uczniów w realizację tego typu zadań powoduje, iż w szkole wytwarza się wyjątkowa atmosfera, czyniąc tym samych naszą placówkę „drugim domem”. Na pierwszym spotkaniu przeprowadzono burzę mózgów dotyczącą treści zajęć pod hasłem: „Jak organizować zajęcia?”. Uczniowie przedstawili wiele ciekawych pomysłów. Wspólnie z wychowawcami dokonano weryfikacji i przystąpiono do przydziału zadań. Projekt obejmuje edukację polonistyczną, matematyczną, muzyczną, plastyczno-techniczną, społeczną i pracę wychowawczą.

Przykład zadania w ramach programu certyfikacyjnego „Szkoła Myślenia Pozytywnego”

Zadanie 1. Zadanie wprowadzające

Jako wprowadzenie do tematyki wartości przeczytajcie z uczniami i uczennicami jeden z naszych ebooków i wykonajcie zadanie z podsumowania:

– Klasy 1-3

E-book dla dzieci Emilka” (str. 79-95) – przygotowanie rysunków przedstawiających wymarzony świat to refleksja nad tym, co dla danego dziecka jest ważne w życiu, czego pragnie i co uważa za wartościowe.

– Klasy 4-8

E-book dla dzieci Jak mieć w sam raz czasu na wszystko” (str. 34-56) – wspólnie omówcie, co dla autorki artykułu jest ważne w życiu, na co chce poświęcać swój czas, a następnie stwórzcie “Zegary wypełnione wartościami” – każdy uczeń i uczennica wpisuje w zegarze, co jest dla niego/niej ważne i na co poświęca czas w ciągu dnia/z kim spędza ten czas.

– Szkoły ponadpodstawowe

E-book dla młodzieży Najważniejsze to żyć w zgodzie ze sobą” (str. 84-98) – niech uczniowie i uczennice w parach mają możliwość porozmawiać/odpowiedzieć na pytania, które znajdują się na końcu rozdziału. Na zakończenie omówcie wspólnie wspomniane pytania – ważne, żeby tylko chętni się wypowiadali. Jeśli w klasie jest o to trudno, można zaproponować stworzenie map myśli odpowiadających na jedno z pytań.

Zadanie 2. Karty wartości

W czasie zajęć przygotujcie karty prezentujące wybrane przez siebie wartości. Po jednej stronie karty niech będzie napisane słowo, a po drugiej powinien znaleźć się rysunek, grafika, kolaż do danej wartości (stworzone obrazki mogą być dosłowne, abstrakcyjne – co wam w duszy zagra). Następnie w kręgu uczniowie i uczennice opowiadają, dlaczego właśnie tę wartość wybrali oraz dlaczego w ten sposób ją przedstawili. Zadanie może być realizowane indywidualnie, w parach lub w grupach. Zachęcamy wychowawców, opiekunów, nauczycieli, dyrekcję szkoły do stworzenia swoich kart.