Dobra praktyka 1

Placówka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rybniku
Wdrożone rozwiązanie: program certyfikacji Szkoła Myślenia Pozytywnego

Opowiada koordynatorka programu w szkole, Aneta Wysocka: „Podczas edukacji zdalnej nie zapominamy o zdrowiu psychicznym i jego roli w naszym życiu codziennym i w edukacji. Kolejne lekcje wychowawcze w klasie VIII skłoniły do przemyśleń na temat wartości dla nas ważnych. W klasach VII takim bodźcem było omawianie lektury „Mały Książę”. Rola pozytywnego myślenia jest ważna dla uczniów szczególnie teraz, dlatego zachęcamy do korzystania z materiałów przygotowanych przez Instytut Edukacji Pozytywnej w ramach programu „Myślę Pozytywnie”, w którym już od trzech lat bierze udział nasza szkoła”.

Dobra praktyka 2

Placówka: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
Wdrożone rozwiązanie: Klub Liderów Myślenia Pozytywnego

Prowadzone działania: W tej placówce dzieciaki zapraszają do udziału w aktywnych przerwach! Wspólnie tańczą, śpiewają, grają, malują… Budują przy tym nowe przyjaźnie i wzmacniają relacje między sobą! Przeczytaj o tym więcej: czytaj więcej

Dobra praktyka 3

Placówka: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie
Wdrożone rozwiązanie: Szkolny Klub Mediacji

W naszej szkole od roku działa Szkolny Klub Mediacji. Działania prowadzące do powołania Klubu trwały długo i przyniosły świetny efekt. Pierwszym etapem było przeszkolenie całej rady pedagogicznej w zakresie podstawowych umiejętności mediacyjnych, zrozumienia istoty mediacji i zasady funkcjonowania w szkole mediacji rówieśniczych. Powołano zespół ds Mediacji. Chętni nauczyciele zostali skierowani na specjalistyczne szkolenia – mamy w naszym gronie pedagoga z uprawnieniami do szkolenie uczniów, dwóch opiekunów mediatorów rówieśniczych, jednego nauczyciela po kursie kwalifikacyjnych w zakresie mediacji, oraz czworo po dłuższych kursach. Przeprowadzono szkolenie dla 18 uczniów, kandydatów na Mediatorów Rówieśniczych (wymiar czasowy szkolenia to 18 godzin). Dobrym rozwiązaniem okazało się zaproponowanie uczniom każdej klasy, by wybrali ze swojego grona osoby o największym zaufaniu społecznym. Tym sposobem mamy w każdej klasie dwoje, troje uczniów po szkoleniu. Nie wszyscy uczniowie, którzy ukończyli szkolenie wyrazili chęć pełnienia roli mediatora, co przyjęliśmy z pełnym zrozumieniem i szacunkiem dla dziecięcych wyborów. W naszej ocenie bardzo ważna jest bieżąca weryfikacja osób chętnych do działania w tym obszarze. Mamy obecnie 12 uczniów klas VI – VIII, którzy zostali przedstawieni całej społeczności szkolnej jako Mediatorzy. Ta prezentacja była ważna, by wszyscy uczniowie mieli możliwość samodzielnie zgłosić się do nich z prośbą o pomoc. Na lekcjach wychowawczych poruszono temat mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów czy konfliktów. Zorganizowano miejsce w pomieszczeniu na poddaszu, które gruntownie wyremontowano zgodnie z propozycjami uczniów i przystosowano do prowadzenia mediacji. Jest tam ściana – tablica, wygodne siedziska, stół do prowadzenia mediacji. W tej sali odbywają się spotkania robocze Mediatorów. Przed każdą mediacją spotykają się z opiekunem i przygotowują do prowadzenia mediacji.

Dobra praktyka 4

Placówka: Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim
Wdrożone rozwiązanie: Klub Liderów Myślenia Pozytywnego – znaczenie urodzin

W ramach tej inicjatywy w placówce podkreśla się znaczenie indywidualnych świąt – urodzin oraz znaczenie ich wspólnego świętowania z innymi członkami społeczności szkolnej. Tworzony jest specjalny kalendarz z datami urodzin wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Członkowie Klubu wykonują pocztówki urodzinowe dla swoich koleżanek i kolegów ze szkoły, a w dniu ich urodzin uroczyście wręczają (każda kartka jest indywidualna i zawiera podpisy całej społeczności szkolnej – dzięki temu każdy uczeń i uczennica czuje się dostrzeżony/dostrzeżona i ważny/ważna). Jak podkreśla koordynatorka szkoły, takie działanie ma na celu podkreślenie, że w placówce wszyscy czują się jak w domu i starają się wywołać radość w sercu i uśmiech na twarzy każdej osoby. Inne działania Klubu zakładają aktywizowanie społeczności szkolnej do wdrażania profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez powołanie grupy liderów ogólnopolskiego programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego” i projektu „Myślę Pozytywnie”.

Dobra praktyka 5

Placówka: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie
Wdrożone rozwiązanie: Profilaktyka zdrowia psychicznego od I klasy

Na działania profilaktyczne w szerokim rozumieniu, w tym profilaktykę zdrowia psychicznego zwracamy uwagę od początku obecności uczniów w naszej szkole. Dla przedszkolaków, którzy być może zechcą rozpocząć naukę w naszej szkole organizujemy zawody sportowe “Olimpiada Przedszkolaka”, na której nagradzamy wszystkich uczestników. Zależy nam na tym, by efekt nie był ważniejszy niż wkład pracy i zaangażowanie. Dzieci w profesjonalnie przygotowanej scenerii (wielka hala sportowo – widowiskowa, profesjonalny sprzęt sportowy, obsługa starszych koleżanek i kolegów, oprawa muzyczna i itp) uczestniczą w wielu zabawach ruchowych i rekreacyjnych. Otrzymują medale i uczą się najważniejszej zasady w sporcie – zasady fair play.

Dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, organizujemy spotkanie z pedagogiem. Rodzice dowiadują się na nim jak chcemy współpracować, na czym nam zależy i my możemy poznać oczekiwania rodziców co do współpracy. Bardzo zależy nam na tym, by rodzic czuł się partnerem szkoły, by wiedział, że jesteśmy w jednej drużynie i możemy się wspierać. Chcemy także uspokoić rodziców, że efekt w postaci oceny nie jest najważniejszy, że każde dziecko jest inne i podkreślamy bezzasadność porównywania. Przedstawiamy ofertę pomocy psychologiczno – pedagogicznej a jej zakres mamy bardzo rozbudowany.

Żeby pierwszaki czuły się bezpiecznie w szkole zawsze (jeszcze przed wakacjami) zapraszamy je do poznania szkoły. Organizacja Drzwi Otwartych to nasza tradycja – dzieci zwiedzają szkołę do piwnicy, aż po strych. Dzięki temu doskonale znają rozkład pomieszczeń, wiedzą gdzie jest świetlica, gdzie stołówka, w jakiej klasie będą miały lekcje i jak trafić do toalety. Nauczyciele i starsi uczniowie przygotowują dla maluchów sporo atrakcji i niespodzianek w tym konkursy, rebusy, gry terenowe itp. Finał gry terenowej zazwyczaj jest w gabinecie Dyrektora, gdzie każde z dzieci osobiście poznaje Panią Dyrektor i otrzymuje pamiątkowy dyplom.

W wakacje nauczyciele organizują kilkudniowe zajęcia integracyjne dla dzieci, już z podziałem na klasy i prowadzone przez wychowawcę. Dzieci wspólnie się bawią, testują szkolny sprzęt, próbują jak im się siedzi w pierwszej, a jak w ostatniej ławce, wybierają swoje szafki i znaczki. Dzięki temu pierwszego września dzieci doskonale znają swoją Panią i kolegów z klasy. Często już wiedzą, gdzie chcą siedzieć, mają ulubioną koleżankę czy kolegą. Mniej stresu – więcej radości z rozpoczęcia nauki.